1 - 7 z 7
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Zgodnie z założeniem dokument ten ma zastąpić ponad 100 umów bilateralnych, które obecnie regulują wolny handel miedzy tymi krajami. Do wejścia w życie umowy o strefie wolnego handlu niezbędna jest jej ratyfikacja przez umawiające się…
Analizy | | Sławomir Matuszak
Negocjacje Ukrainy z Unią Europejską w sprawie umowy stowarzyszeniowej i porozumienia o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA) znajdują się na końcowym etapie. Podpisanie umowy spotyka się ze sprzeciwem Rosji. Główni ukraińscy…
Analizy | | Sławomir Matuszak
W przypadku niepowodzenia rozmów należy oczekiwać, że Ukraina zwróci się do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Warianty prowadzące do konfrontacji z Rosją, wydają się mało prawdopodobne, dopóki Ukraina nie znajdzie się w krytycznej…
Analizy |
25 maja szef Gazpromu Aleksiej Miller poinformował, że po uruchomieniu gazociągu Nord Stream tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy spadnie o około 20 mld m3 rocznie. Oświadczenie to należy traktować jako próbę nacisku na Kijów…
Analizy |
19 maja na szczycie państw WNP nie doszło do podpisania porozumienia o strefie wolnego handlu, który miałby gwarantować ukraińskim eksporterom prostszy dostęp do rosyjskiego rynku (i rynków innych państw Wspólnoty) oraz zakazywałby…
Analizy | | Wojciech Konończuk, Sławomir Matuszak
Ukraina traktuje podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej z UE jako priorytet i dlatego zdecydowała się na pewne ustępstwa wobec UE, co umożliwiło przyspieszenie negocjacji. Do rosyjskich propozycji odnośnie unii celnej Kijów odnosi się z…
Analizy |
31 stycznia zarząd rosyjskiej TNK-BP podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji w należącej do koncernu rafinerii w Łysyczańsku, drugiej co do wielkości na Ukrainie. Jesienią na taki krok zdecydował się ŁUKoil w odniesieniu do swojej rafinerii…