1 - 10 z 35
Analizy | | Szymon Ananicz, Rafał Sadowski
5 grudnia Unia Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji o utworzeniu pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu (DCFTA) z Mołdawią i Gruzją. Umowy o DCFTA zakładają zniesienie ceł i kwot we wzajemnym handlu towarami i…
Analizy | | Wojciech Górecki, Agata Wierzbowska-Miazga
Sąd Najwyższy Osetii Południowej – separatystycznej republiki na terytorium Gruzji – unieważnił wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 27 listopada.
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Szczegóły parafowanej umowy, która ma zostać podpisana do 10 listopada, dotychczas nie zostały opublikowane. Z oficjalnych omówień wiadomo, że strony zgodziły się na monitoring i elektroniczny system wymiany danych dotyczących obrotów…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
26 października Turcja i Azerbejdżan podpisały szereg kompleksowych porozumień regulujących zasady tranzytu oraz wielkości dostaw i ceny gazu eksportowanego przez Azerbejdżan do Turcji (dokumenty negocjowane były przez ok. 3 lata, ich…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Zgodnie z założeniem dokument ten ma zastąpić ponad 100 umów bilateralnych, które obecnie regulują wolny handel miedzy tymi krajami. Do wejścia w życie umowy o strefie wolnego handlu niezbędna jest jej ratyfikacja przez umawiające się…
Analizy | | Krzysztof Strachota
6–7 października w Erywaniu, Baku i Tbilisi gościł prezydent Francji, Nicolas Sarkozy. W czasie wizyt złożył szereg mocnych i unikanych przez przywódców unijnych deklaracji. Wizyta prezydenta Francji jest pierwszą od lat wizytą przywódcy…
Analizy | | Marek Matusiak
7 października gruziński miliarder Bidzina Iwaniszwili (najbogatszy człowiek w Gruzji, majątek szacowany na 5,5 mld USD) wydał oświadczenie, w którym zapowiedział powołanie nowej partii. Jej celem ma być zwycięstwo w przyszłorocznych…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Uzyskanie mandatu zbiegło się z wydaniem przez KE komunikatu (7 września) dotyczącego unijnej polityki energetycznej, który jest efektem trwającego od lat procesu zwiększania roli Komisji w zewnętrznej polityce energetycznej Wspólnoty.
Analizy | | Wojciech Górecki
26 sierpnia w separatystycznej Abchazji odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie. Następcą zmarłego w maju Siergieja Bagapsza został dotychczasowy wiceprezydent  Aleksandr Ankwab. Uzyskał 54,9% głosów i pokonał Siergieja Szambę oraz…
Analizy |
27 lipca z wizytą w Baku przebywał premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Mimo bogatej oprawy wizyty nie przyniosła ona żadnych konkretnych rezultatów – przede wszystkim wbrew zapowiedziom nie podpisano porozumienia o tranzycie…