1 - 5 z 5
Analizy | | Józef Lang
21–22 października sekretarz stanu USA Hillary Clinton złożyła wizytę w Uzbekistanie i Tadżykistanie. Tematem rozmów były kwestie związane z Afganistanem: udział tych państw w tzw. północnym korytarzu dostaw dla sił koalicji (NDN) oraz…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Zgodnie z założeniem dokument ten ma zastąpić ponad 100 umów bilateralnych, które obecnie regulują wolny handel miedzy tymi krajami. Do wejścia w życie umowy o strefie wolnego handlu niezbędna jest jej ratyfikacja przez umawiające się…
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota
Konflikt między Ormianami i Azerbejdżanem o Górski Karabach jest najważniejszym wyzwaniem dla bezpieczeństwa i stabilności Kaukazu Południowego. Choć od roku 1994 między stronami obowiązuje zawieszenie broni i toczy się proces pokojowy,…
Analizy | | Krzysztof Strachota
6–7 października w Erywaniu, Baku i Tbilisi gościł prezydent Francji, Nicolas Sarkozy. W czasie wizyt złożył szereg mocnych i unikanych przez przywódców unijnych deklaracji. Wizyta prezydenta Francji jest pierwszą od lat wizytą przywódcy…
Analizy | | Marek Matusiak
7 października gruziński miliarder Bidzina Iwaniszwili (najbogatszy człowiek w Gruzji, majątek szacowany na 5,5 mld USD) wydał oświadczenie, w którym zapowiedział powołanie nowej partii. Jej celem ma być zwycięstwo w przyszłorocznych…