1 - 2 z 2
Analizy | | Józef Lang

CASA 1000 była jednym z projektów zainicjowanych po interwencji w Afganistanie w ramach amerykańskiej strategii geopolitycznej dla regionu.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

W autorytarnym Kazachstanie wystąpienia przeciwko władzy są sporadyczne i ograniczają się zwykle do jednego regionu - tym razem jest inaczej.