1 - 1 z 1
Analizy | | Marta Szpala

8 kwietnia Chorwacja zablokowała rozpatrzenie kwestii otwarcia kolejnego rozdziału w negocjacjach akcesyjnych Serbii z UE.