1 - 4 z 4
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Bardzo dobry wynik socjaldemokratów jest przede wszystkim konsekwencją ich sprawnej kampanii wyborczej oraz braku spójnego przekazu centroprawicy.
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Źródłem sukcesu socjaldemokracji w wyborach samorządowych były silne struktury lokalne oraz twardy elektorat (m.in. wśród uboższych warstw społeczeństwa).
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Witold Rodkiewicz
Baza w Deveselu jest pierwszym stałym elementem amerykańskiej infrastruktury wojskowej na wschodniej flance NATO.
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Tadeusz Iwański
Po dekadach wzajemnych zadrażnień doszło bowiem do intensyfikacji kontaktów pomiędzy Kijowem i Bukaresztem.