1 - 1 z 1
Analizy | | Tomasz Dąborowski

Bardzo dobry wynik socjaldemokratów jest przede wszystkim konsekwencją ich sprawnej kampanii wyborczej oraz braku spójnego przekazu centroprawicy.