1 - 1 z 1
Analizy | | Tomasz Dąborowski

Źródłem sukcesu socjaldemokracji w wyborach samorządowych były silne struktury lokalne oraz twardy elektorat (m.in. wśród uboższych warstw społeczeństwa).