1 - 8 z 8
Analizy | | Jakub Jakóbowski, Joanna Hyndle-Hussein, Marcin Kaczmarski

Jednym z zasadniczych celów przyświecających Chinom w budowie formatu „16+1” jest zwiększenie chińskiej „miękkiej siły” w Europie.

Analizy | | Marta Szpala

Nastąpiło spiętrzenie fali migracyjnej w Serbii, Chorwacji i Słowenii oraz pogorszenie i tak złej sytuacji w skupiskach migrantów. 

Analizy | | Andrzej Sadecki, Agata Łoskot-Strachota, Jakub Groszkowski, Tomasz Dąborowski

 Środkowoeuropejscy liderzy podkreślają, że projekt uderza w interesy Ukrainy i godzi w solidarność europejską.

Analizy | | Mateusz Gniazdowski

Państwa głosowały przeciwko decyzji Rady Europejskiej bez szans na zbudowanie mniejszości blokującej.

Analizy | | Mateusz Gniazdowski, Marta Jaroszewicz

Należy się spodziewać nowych odsłon kryzysu migracyjnego w Europie Środkowej. Zwiększa się presja migracyjna na Grecję.

Analizy | | Tomasz Dąborowski

Decyzje szczytu w Dubrowniku mają na celu zdynamizowanie procesu budowy infrastruktury gazowej, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej. 

Analizy | | Marta Szpala, Andrzej Sadecki

Od 2014 roku znacząco wzrosła liczba imigrantów, próbujących nielegalnie dostać się do UE przez państwa Bałkanów Zachodnich.

Analizy | | Tomasz Dąborowski

W państwach regionu trwa ożywiona debata na temat rozbudowy infrastruktury gazowej.