1 - 1 z 1
Analizy | | Marta Szpala
Unia Europejska nie jest w stanie rozwiązać przeciągającego się konfliktu, dotyczącego utworzenia rządu w Bośni i Hercegowinie. Kontynuując obecną politykę, UE nie będzie w stanie zapobiec faktycznemu rozpadowi państwa na trzy autonomiczne…