1 - 10 z 156
Analizy | | Michał Bogusz
W dniach 26–28 listopada w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) nasiliły się protesty przeciwko strategii „zero COVID” (zob. Chiny: konsekwencje strategii „zero COVID”).
Analizy | | Michał Bogusz
10 listopada odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (SKBP KC KPCh), najważniejszego organu partyjnego w kraju, poświęcone m.in. „optymalizacji środków zapobiegawczych i…
Analizy | | Lidia Gibadło, Michał Bogusz
4 listopada kanclerz Olaf Scholz złożył wizytę w Pekinie, gdzie spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem oraz premierem Li Keqiangiem. Scholzowi towarzyszyli przedstawiciele niemieckich firm, m.in.…
Komentarze OSW | | Michał Bogusz
XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zakończył się całkowitym triumfem Xi Jinpinga i stanowi zwieńczenie procesu radykalnej przebudowy systemu politycznego stworzonego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Oznacza…
Analizy | | Jakub Jakóbowski
7 października Departament Handlu USA wprowadził nowy pakiet przepisów regulujących eksport określonych rodzajów procesorów i środków do ich produkcji do Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Ma on wchodzić w życie stopniowo, do 21…
Komentarze OSW | | Lidia Gibadło
Rosyjska inwazja na Ukrainę ożywiła trwającą w Niemczech dyskusję o potrzebie rewizji polityki względem Chin. Dotychczasowy kurs Berlina wobec Pekinu i Moskwy nie tylko był w wielu aspektach podobny, lecz także stał się przedmiotem…
Analizy | | Michał Bogusz
16 października w Pekinie rozpoczął się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Siedmiodniowe obrady z udziałem 2296 delegatów doprowadzą do wyłonienia nowego składu Komitetu Centralnego (KC), formalnie najważniejszego organu KPCh, na…
Analizy | | Krzysztof Strachota, Katarzyna Chawryło, Michał Bogusz, Marek Menkiszak
W dniach 15–16 września w Samarkandzie odbył się 22. szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW; zob. Aneks) z udziałem przywódców państw członkowskich, tj. Chin, Rosji, Indii, Pakistanu oraz wszystkich krajów Azji Centralnej (…
Analizy | | Jakub Jakóbowski, Joanna Hyndle-Hussein
11 sierpnia resorty spraw zagranicznych Łotwy i Estonii poinformowały o wycofaniu się obu krajów ze współpracy państw Europy Środkowej z Chinami, czyli formatu 16+1. Łotewskie MSZ uzasadniło decyzję tym, że członkostwo w tej inicjatywie…
Analizy | | Michał Bogusz
W dniach 2–3 sierpnia przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi złożyła na czele delegacji Kongresu USA wizytę na Tajwanie (z którym Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych) w ramach podróży do państw…