1 - 10 z 19
Komentarze OSW | | Kamil Całus, Agata Łoskot-Strachota
Przed końcem 2020 r. zakończy się budowa pierwszej nitki projektu BRUA – realizowanego od 2018 r. gazociągu łączącego Bułgarię, Rumunię, Węgry i Austrię. To jedno z kluczowych przedsięwzięć wpisujących się w cele Inicjatywy Trójmorza.…
Analizy | | Jakub Groszkowski
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Europie Środkowej doprowadziły do osłabienia chadeków (EPP) i socjaldemokratów (S&D), którzy zdobyli mniej mandatów niż pięć lat temu, ale utrzymali przewagę nad pozostałymi grupami politycznymi.…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Dla Bułgarii i Rumunii migracja stanowi wyzwanie zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej - przyczynia się do odpływu wykwalifikowanej siły roboczej.
Raport OSW | | Tomasz Dąborowski, Jakub Groszkowski
Bułgaria, Czechy i Rumunia, mimo początkowego zainteresowania eksploatacją gazu łupkowego, w ciągu tego roku dołączyły do krajów sceptycznych wobec niekonwencjonalnych złóż gazu. Bułgaria w styczniu bezterminowo zakazała poszukiwań i…
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Marta Szpala
19 października chińska korporacja China Guangdong Nuclear Power Group zawarła porozumienie o dostępie do poufnych informacji dotyczących projektu rozbudowy elektrowni atomowej Cernavodă w Rumunii. W tym samym tygodniu chińskie spółki CEE…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
12 października w Bukareszcie odbyło się pierwsze w historii wspólne posiedzenie rządów Rumunii i Bułgarii. Premierzy obu państw ustanowili mechanizm regularnych międzyrządowych konsultacji w celu zacieśnienia współpracy bilateralnej oraz…
Analizy |
20 lipca Komisja Europejska opublikowała doroczne raporty w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (CVM), monitorującego postępy Bułgarii i Rumunii w reformowaniu wymiarów sprawiedliwości i w walce z korupcją, oraz – tylko w przypadku…
Analizy |
9 czerwca Rada Unii Europejskiej odsunęła co najmniej do września 2011 roku podjęcie decyzji o włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen, pomimo spełnienia przez oba państwa technicznych wymogów członkostwa w strefie. Decyzja oznacza…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Bułgaria i Rumunia intensyfikują wysiłki na rzecz zbudowania koalicji państw popierającej rozszerzenie, gdyż członkostwo w tej strefie jest priorytetem w ich polityce zagranicznej oraz istotnym elementem debaty wewnętrznej. Możliwości…
Analizy |
18 lutego Komisja Europejska opublikowała ósmą serię raportów dotyczących oceny stanu reformy sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną w Bułgarii i Rumunii. Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów, Komisja…