1 - 10 z 110
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
W ostatnich miesiącach sytuacja makroekonomiczna Rosji polepszyła się i zgodnie z szacunkami w czerwcu 2021 r. jej PKB wrócił do poziomu sprzed pandemii. Według wstępnych szacunków Rosstatu w pierwszym półroczu 2021 r. wskaźnik ten…
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
Zaplanowane na 10–16 września ćwiczenia strategiczne „Zapad 2021” to najważniejsze z dotychczasowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych FR oraz współdziałającej z nimi armii białoruskiej. Jako że angażują 200 tys. żołnierzy, będą…
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
Topnienie lodów Arktyki na skutek ocieplenia klimatu znacznie ułatwiło dostęp do tego regionu. W konsekwencji w ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie nim Rosji, obejmujące w pierwszej kolejności zagospodarowanie zasobów…
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś
Choć rozwój Arktyki znalazł się wśród priorytetów rosyjskich władz jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, to w ostatnim czasie Kreml zwiększył swoje zainteresowanie tym obszarem. Jest on postrzegany jako ważny nie tylko z punktu widzenia…
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś
Ekspansja na rynku gazu skroplonego stała się w ostatnich latach jednym z priorytetowych obszarów polityki energetycznej Rosji, co znalazło odzwierciedlenie w oświadczeniach przedstawicieli władz oraz wielu przyjętych w ostatnim czasie…
Komentarze OSW | | Mariusz Marszewski, Tadeusz A Olszański
Po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 r. Tatarzy Krymscy zostali zmuszeni do przyjęcia strategii nastawionej na przetrwanie, uniknięcie represji oraz ewentualność kolejnego wysiedlenia, którego się poważnie obawiali. Część elit…
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
Pandemia i zatłoczenie Kanału Sueskiego w 2020 r. przyczyniły się do dynamicznego wzrostu (o 50%) przewozów kolejowych między Europą i Chinami. W czasie znacznego spiętrzenia dostaw przepustowość głównej trasy transeurazjatyckiej zaczęła…
Komentarze OSW | | Agata Łoskot-Strachota, Mateusz Seroka, Marta Szpala
W grudniu 2020 r. ukończono kolejny – bułgarsko-serbski – odcinek europejskiej nitki gazociągu TurkStream, którym od stycznia 2020 r. eksportowany jest surowiec z Rosji do Europy Południowo-Wschodniej. Przepustowość całego szlaku nie jest…
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
Od momentu rejestracji Sputnika V w Rosji w sierpniu 2020 r. trwa intensywna akcja promocyjna tego preparatu na świecie, w którą zaangażowały się państwowe władze, z prezydentem Władimirem Putinem na czele. W ostatnich tygodniach…
Komentarze OSW | | Ryszarda Formuszewicz, Szymon Kardaś, Agata Łoskot-Strachota
W lutym br. doszło do wznowienia układania przez rosyjskie statki gazociągu Nord Stream 2 (NS2) na dnie Morza Bałtyckiego. Celem Rosji jest jak najszybsze dokończenie inwestycji, a następnie doprowadzenie do jej uruchomienia. Zbiegło się…