1 - 3 z 3
Prace OSW | | Rafał Sadowski

Nowa granica Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej - Rosją, Białorusąi i Ukrainą - ma długość ok. 3000 kilometrów. Ma ona kluczowe znaczenie dla Unii ze względów: bezpieczeństwa, ekonomicznych oraz społecznych. W odróżnieniu…

Prace OSW | | Joanna Hyndle-Hussein, Miryna Kutysz

Rosjanie bądź tzw. osoby rosyjskojęzyczne na Łotwie i w Estonii stanowią znaczący problem dla obu państw. Rosyjskojęzyczni są liczną mniejszością, co sprawia, że Łotwa i Estonia są państwami silnie podzielonymi pod względem etnicznym. W…

Prace OSW | | Bartosz Cichocki

Na temat warunków panujących na wschodniej granicy zewnętrznej i skutków rozszerzenia UE krąży wciąż w publicznej debacie wiele mitów i nieporozumień, co może prowadzic do podejmowania przez instytucje odpowiedzialne za ochronę granicy…