1 - 10 z 26
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Dojście do władzy w maju br. centrolewicowej Unii Socjalliberalnej (USL) w Rumunii otworzyło nowy, pełen napięć, rozdział w dotychczas dobrych relacjach rumuńsko-węgierskich. Gabinet Victora Ponty ostro krytykuje węgierską politykę…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Kwestia przyjęcia przez FR odpowiedzialności za okupację państw bałtyckich stanowi jeden z głównych elementów politycznego sporu, blokujący normalizację relacji pomiędzy Moskwą a Wilnem, Rygą i Tallinem.
Analizy | | Jakub Groszkowski
25 maja grupa czeskich senatorów z terenów, na których stwierdzono możliwość występowania gazu łupkowego, poinformowała o przygotowanym projekcie ustawy zakazującej wykorzystania metody szczelinowania hydraulicznego na terytorium…
Analizy | | Anna Kwiatkowska
Realizacja kluczowych założeń nowej strategii energetycznej, takich jak rozbudowa sieci przesyłowych, budowa małych i wydajnych elektrowni konwencjonalnych, redukcja dotacji dla energetyki słonecznej napotykają coraz większe…
Analizy | | Natalia Orłowska-Chyż
Celem Mińska jest niedopuszczenie do zaostrzenia sankcji przez UE oraz utrudnienie funkcjonowania służb granicznych unijnych sąsiadów Białorusi w ramach retorsji za sankcje już wprowadzone.
Analizy | | Iwona Wiśniewska
22 maja prezydent Władimir Putin podpisał dekret o zasadach prywatyzacji sektora energetycznego Rosji w latach 2013–2015. Prezydent zdecydował, że do 2015 roku państwowa spółka Rosnieftiegaz będzie skupowała pakiety akcji innych…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Organizacja konkursu Eurowizji, której finał przypadł na 26 maja w Baku, miała olbrzymie prestiżowe znaczenie dla azerbejdżańskich władz. Była to bowiem pierwsza tak silnie przyciągająca uwagę światowych mediów impreza odbywająca…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Marek Matusiak
22 maja gruziński parlament przyjął w trzecim czytaniu poprawki do konstytucji pozwalające obywatelowi UE na start w wyborach, o ile mieszka w Gruzji co najmniej 5 lat. Poprawki zostały wprowadzone na okres do 1 stycznia 2014 roku,…
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański

W ostatnich latach państwa Europy Wschodniej oraz Chiny wykazują rosnące zainteresowanie pogłębieniem kontaktów dwustronnych. W przypadku Ukrainy, Białorusi i Mołdawii jest to spowodowane złą sytuacją gospodarczą, wywołaną m.in. przez…

Komentarze OSW | | Rafał Sadowski
Unia Europejska rozpoczęła w 2011 roku proces reformy swojej polityki wobec krajów wschodniego i południowego sąsiedztwa. Głównym bodźcem była zmiana sytuacji w krajach sąsiedzkich po „arabskiej wiośnie”, ale też brak znaczących…