1 - 5 z 5
Analizy | | Witold Rodkiewicz
W ostatnich tygodniach w Tyraspolu miały miejsce dwie bezprecedensowe wizyty rosyjskich polityków wysokiego szczebla. 12 kwietnia Naddniestrze odwiedził minister obrony Anatolij Sierdiukow, a 16–17 kwietnia wicepremier i specjalny…
Analizy | | Jadwiga Rogoża
Orzeczenie Trybunału najprawdopodobniej nie kończy procedury sądowej dotyczącej zbrodni katyńskiej. Wyrok nie jest prawomocny, a strona polska już zapowiedziała złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Wielką Izbę…
Analizy | | Ewa Paszyc
Na terenie Rosji spółka zajmie się badaniami i zagospodarowaniem złóż węglowodorów na szelfie mórz Czarnego i Karskiego. Porozumienie przewiduje ponadto wspólne opracowanie technologii zagospodarowania trudnodostępnych złóż ropy w…
Analizy | | Jadwiga Rogoża
4 kwietnia w Rosji weszła w życie ustawa liberalizująca system partyjny, w tym upraszczająca proces rejestracji partii politycznych (tylko ugrupowania o takim statusie mogą brać udział w wyborach). Najważniejsza zmiana to…
Analizy | | Katarzyna Chawryło
W ostatnim tygodniu marca rosyjscy internauci oraz niezależne media nagłaśniały skandale biznesowo-obyczajowe z udziałem zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RCP) patriarchy Cyryla. Głównym powodem krytyki, która stopniowo…