1 - 4 z 4
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Przepustowość systemu, po jego uruchomieniu w trybie roboczym, wyniesie początkowo 30 mln ton surowca rocznie. Zakończenie drugiego etapu prac, pierwotnie planowane na grudzień 2013 roku, powinno zwiększyć moc przesyłową BTS-2 do 38…
Analizy | | Wojciech Górecki
Szczegółowe kompetencje pełnomocników nie zostały podane, wiadomo jedynie, że będą oni m.in. kontrolować przepływ rosyjskich środków budżetowych do parapaństw. We wszystkich trzech parapaństwach rosyjska pomoc stanowi znaczną część…
Analizy | | Marcin Kaczmarski
14 marca minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potwierdził gotowość Rosji do udostępnienia NATO lotniska w Uljanowsku dla tranzytu tzw. ładunków niebojowych (których definicja jest elastyczna i w praktyce ustalana przez…
Analizy | | Jadwiga Rogoża
Mimo znacznej skali ujawnionych naruszeń wyborczych zwycięstwa Putina nie podważa ani opinia międzynarodowa, ani obserwatorzy (zagraniczni i rosyjscy), ani większość tzw. koncesjonowanej opozycji. W krótszej perspektywie zdecydowana…