1 - 3 z 3
Analizy | | Andrzej Sadecki
22 lutego Komisja Europejska rekomendowała Radzie UE zawieszenie wypłaty dla Węgier 495 milionów euro z Funduszu Spójności od początku 2013 roku. Stanowi to równowartość 0,5% węgierskiego PKB i 29% całości środków spójności dla tego…
Analizy | | Jakub Groszkowski
Czechy, które 30 stycznia na szczycie Rady Europejskiej wraz z Wielką Brytanią odmówiły podpisania tzw. paktu fiskalnego, aktywizują swoje działania w UE. Wraz z grupą jedenastu, przeważnie nowych państw członkowskich UE…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował 8 lutego raport z audytu w demontowanych elektrowniach jądrowych w Bułgarii (Kozłoduj), na Litwie (Ignalina) i na Słowacji (Bohunice). Wykazano znaczne opóźnienie w finansowanym przez UE…