1 - 10 z 35
Analizy | | Marcin Kaczmarski
27 lutego Władimir Putin opublikował tekst programowy poświęcony polityce zagranicznej.  Artykuł jest w pierwszym rzędzie skierowany do odbiorców wewnętrznych i poprzez wywołanie syndromu „oblężonej (przez USA) twierdzy” ma skłaniać ich…
Analizy | | Kamil Kłysiński, Rafał Sadowski
Zaostrzając działania wobec UE Mińsk liczył, że wzmocni podziały pomiędzy tymi państwami członkowskimi, które zainteresowane są przede wszystkim rozwojem współpracy gospodarczej z Białorusią, a tymi, które opowiadają się za zdecydowaną…
Analizy | | Artur Ciechanowicz, Konrad Popławski
Niemieckie elity polityczne nie tylko kontynuują wspieranie konkretnych działań przedstawicieli gospodarki, ale obudowują swoją aktywność strategicznymi koncepcjami politycznymi. Z jednej strony koncepcje te mają za zadanie…
Analizy | | Andrzej Sadecki
22 lutego Komisja Europejska rekomendowała Radzie UE zawieszenie wypłaty dla Węgier 495 milionów euro z Funduszu Spójności od początku 2013 roku. Stanowi to równowartość 0,5% węgierskiego PKB i 29% całości środków spójności dla tego…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
27 lutego Bundestag przegłosował drugi pakiet pomocowy dla Grecji w wysokości 130 miliardów euro. 496 spośród 591 posłów opowiedziało się za udziałem RFN w pomocy, 90 głosowało przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Po raz pierwszy…
Komentarze OSW | | Ewa Paszyc
Przenoszenie aktywów Gazpromu do firm prywatnych zarejestrowanych za granicą może być rodzajem bezpiecznej lokaty i materialnego zabezpieczenia obecnej elity na przyszłość. Nie można wykluczyć, że przy krytycznym stosunku do Gazpromu na…
Analizy | | Jadwiga Rogoża
W ostatnich tygodniach premier Rosji Władimir Putin, zdecydowany faworyt zbliżających się wyborów prezydenckich, przedstawił w prasie oraz wystąpieniach publicznych swój program wyborczy. Zaprezentował wizję państwa analogiczną do modelu…
Analizy | | Tadeusz A Olszański
Zmiany te zwiększają kontrolę prezydenta Janukowycza nad najważniejszymi instytucjami państwowymi, a ich głównym celem jest przygotowanie zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i zapobieżenie poważniejszym protestom społecznym.
Analizy | | Wojciech Górecki
W dniach 13–17 lutego w górach na granicy administracyjnej między Czeczenią a Dagestanem na rosyjskim Kaukazie Północnym miały miejsce największe od 8 lat starcia zbrojne. Do pierwszej potyczki doszło w rejonie Nożaj-Jurtu w Czeczenii,…
Analizy | | Krzysztof Strachota
W ostatnich tygodniach na Kaukazie Południowym doszło do serii incydentów świadczących o tym, że region staje się przedpolem narastającego konfliktu wokół Iranu.