1 - 2 z 2
Analizy | | Wojciech Górecki, Wojciech Konończuk
Można przypuszczać, że obserwowany wzrost dynamiki rozmów wynika z nowych, nieznanych propozycji rosyjskich, które Kijów i Zachód są skłonne rozważyć.
Analizy | | Wojciech Górecki
Rosyjskie restrykcje będą odczuwalnym ciosem dla niektórych ukraińskich producentów, lecz nie krytycznym dla ukraińskiej gospodarki.