1 - 9 z 9
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło

Polityka wobec Ukrainy stała się przyczyną podziałów w rosyjskich środowiskach nacjonalistycznych.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Propagandowy wizerunek rosyjsko-indyjskiej współpracy ekonomicznej nie odzwierciedla realnej sytuacji. 

Analizy | | Marek Menkiszak, Ewa Fischer

Narastające problemy rosyjskiej gospodarki nie wpłynęły na zmianę kursu polityki gospodarczej i nic nie wskazuje, aby taka zmiana zaszła w najbliższej przyszłości.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Prezydent Kazachstanu poparł forsowany przez Moskwę pomysł dialogu między Unią Europejską a Unią Eurazjatycką.

Analizy | | Maciej Falkowski

Nie należy oczekiwać poważnej eskalacji działań zbrojnych na Kaukazie Północnym, jak też wiązać jej z Państwem Islamskim.

Analizy | | Jadwiga Rogoża

Diagnoza sytuacji przedstawiona przez Putina oraz proponowane działania pokazują, iż w warunkach największych od lat wyzwań Kreml odrzuca scenariusz reform.

Analizy | | Ewa Fischer, Katarzyna Chawryło

Słabnący kurs rubla, taniejąca ropa, sankcje Zachodu i ograniczenia w imporcie żywności powodują dryfowanie rosyjskiej gospodarki w kierunku recesji. 

Analizy | | Szymon Kardaś

Główną przyczyną decyzji są najprawdopodobniej wynikające m.in. z sankcji problemy finansowe Gazpromu uniemożliwiające realizację inwestycji.

Komentarze OSW | | Adam Eberhardt

Już samo uznanie przez UE Unii Eurazjatyckiej za stronę rozmów byłoby precedensem o niebagatelnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiego.