1 - 10 z 289
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło

Polityka wobec Ukrainy stała się przyczyną podziałów w rosyjskich środowiskach nacjonalistycznych.

Analizy | | Konrad Popławski

Porozumienie oznacza, że udało się znaleźć kompromis w jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii.

Analizy | | Marta Szpala

Długie spory przy tworzeniu nowego rządu oznaczały impas w kluczowych z punktu widzenia budowy kosowskiej państwowości procesach.

Analizy | | Szymon Ananicz

Aresztowanie dziennikarzy jest kolejnym symptomem obserwowanego od zeszłego roku zaostrzania się autorytaryzmu w Turcji.

Analizy | | Marta Jaroszewicz

Od kwietnia br., czyli od początku aktywnej fazy konfliktu zbrojnego, liczba uciekinierów ze wschodniej Ukrainy systematycznie rośnie.

Analizy | | Rafał Sadowski

Ukrainie dotychczas udało się uniknąć załamania finansowego dzięki pomocy zagranicznej oraz doraźnym działaniom jej władz.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Propagandowy wizerunek rosyjsko-indyjskiej współpracy ekonomicznej nie odzwierciedla realnej sytuacji. 

Analizy | | Marta Szpala

Wycofanie się Rosji z budowy South Stream zmienia sytuację na rynku gazu w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Analizy | | Marek Menkiszak, Ewa Fischer

Narastające problemy rosyjskiej gospodarki nie wpłynęły na zmianę kursu polityki gospodarczej i nic nie wskazuje, aby taka zmiana zaszła w najbliższej przyszłości.

Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk

Organizacje ekologiczne i część opozycji w Niemczech krytykują politykę klimatyczną rządu jako mało ambitną.