1 - 10 z 12
Analizy | | Katarzyna Chawryło

Marsz Pokoju w Moskwie był pierwszą od ponad roku tak liczną legalną akcją publiczną zorganizowaną przez krytyków Kremla.

Analizy | | Jadwiga Rogoża

Michaił Chodorkowski reaktywował fundację Otwarta Rosja i zaczął otwarcie mówić o swoich ambicjach politycznych.

Analizy | | Andrzej Wilk

Obserwowana co najmniej od 2007 roku postępująca militaryzacja państwa rosyjskiego stawia pytania o jej długofalowe konsekwencje.

Analizy | | Jadwiga Rogoża

Wybory regionalne ilustrują ewolucję sytuacji społeczno-politycznej w Rosji, która ostatecznie skrystalizowała się po aneksji Krymu.

Analizy | | Krzysztof Strachota

Szczyt SzOW w Duszanbe jest potwierdzeniem dotychczasowych tendencji rozwoju organizacji jako efektywnej platformy dialogu.

Analizy | | Jadwiga Rogoża

Podłożem problemów biznesmena jest w opinii komentatorów jego konflikt z prezesem Rosniefti Igorem Sieczinem.

Analizy | | Agata Łoskot-Strachota

Problemy z dostawami rosyjskiego gazu wpisują się w obserwowane już wcześniej naciski Moskwy na Brukselę.

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Stworzono precedens, w którym Unia Europejska uznaje prawo Rosji do wpływania na kształt relacji unijnych z państwami byłego ZSRS

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Porwanie estońskiego oficera stanowi próbę zastraszenia przez Rosjępaństw bałtyckich.

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Porozumienie nie przesądza o zakończeniu konfliktu. Niejasne i ogólne zapisy pozwalają na dużą dowolność w jego interpretacji.