1 - 1 z 1
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga, Marek Menkiszak

Wariantem optymalnym dla Moskwy wciąż jest strategiczna kontrola nad całością państwa ukraińskiego.