1 - 8 z 8
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński
Brak możliwości manewrowania w polityce zagranicznej oraz dalszego podtrzymywania kosztownego modelu ekonomicznego, a także utrata zdolności do utrzymywania poparcia większości społeczeństwa świadczą o ostrym kryzysie reżimu Alaksandra…
Analizy | | Tadeusz Iwański
Zakończenie prac nad DCFTA do ostatniej chwili stało pod znakiem zapytania z powodu skazania b. premier Julii Tymoszenko na karę 7 lat pozbawienia wolności. 26 października w Kijowie odbyła się 20. runda negocjacji dotyczących politycznych…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Zgodnie z założeniem dokument ten ma zastąpić ponad 100 umów bilateralnych, które obecnie regulują wolny handel miedzy tymi krajami. Do wejścia w życie umowy o strefie wolnego handlu niezbędna jest jej ratyfikacja przez umawiające się…
Analizy | | Wojciech Konończuk, Tadeusz A Olszański
Wbrew pozytywnym sygnałom wysyłanym w ostatnich dniach przez władze ukraińskie nie doszło do uwolnienia z aresztu Julii Tymoszenko. 17 października prezydent Wiktor Janukowycz w wywiadzie dla kilku mediów zachodnich odrzucił możliwość…
Analizy | | Sławomir Matuszak, Tadeusz A Olszański
11 października była premier Ukrainy Julia Tymoszenko została uznana za winną i skazana na karę 7 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł o zakazie zajmowania stanowisk publicznych na okres trzech lat oraz zobowiązał do wypłacenia…
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Marta Szpala
Dotychczasowe doświadczenia z przyjmowaniem trzeciego pakietu w państwach UE wskazują, że wdrożenie regulacji przez państwa WE w tak krótkim terminie będzie niezwykle trudne. Determinację państw będzie prawdopodobnie osłabiać brak sankcji…
The present report is the result of an initiative put forward in 2010 by the Soros Foundation Moldova with the aim of attracting new foreign expertise to provide a fresh look at the ‘frozen conflict’ in the Republic of Moldova. (Raport…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Na szczycie obecna była jedynie białoruska opozycja. Państwa unijne jednogłośnie przyjęły deklarację, w której powtórzyły warunki powrotu do dialogu z reżimem. Jednocześnie zaprezentowano projekt unijnego pakietu pomocowego dla Białorusi o…