1 - 6 z 6
Analizy |
16 sierpnia wicepremier i lider partii Silna Ukraina Serhij Tyhipko oraz premier Mykoła Azarow poinformowali o przyłączeniu ugrupowania do rządzącej Partii Regionów. Połączenie obu partii wzmacnia przed przyszłorocznymi wyborami…
Analizy | | Marta Jaroszewicz, Sławomir Matuszak, Tadeusz A Olszański
Aresztowanie byłej premier jest przejawem zaostrzającego się sporu politycznego na Ukrainie pomiędzy obozem rządzącym a zwolennikami Julii Tymoszenko przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Proces ma charakter polityczny, jego…
Analizy |
2 sierpnia prezydent Wiktor Janukowycz podpisał ustawę wprowadzającą uproszczony mechanizm ewidencji ziemi (katastru gruntowego), a do parlamentu skierowano projekt ustawy o rynku gruntów rolnych, co tworzy podstawy do wprowadzenia wolnego…
Analizy |
Nominacja Nadieżdy Jermakowej na stanowisko prezesa Narodowego Banku Białorusi, dokonana 27 lipca przez Alaksandra Łukaszenkę, wskazuje na kontynuację dotychczasowej polityki finansowej, polegającej na kumulacji rezerw walutowych i…
Analizy |
2 sierpnia Wyższy Sąd Administracyjny Ukrainy potwierdził ostateczność wyroków sądów niższych instancji uznających za nielegalne dekrety o przyznaniu Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi tytułów Bohatera Ukrainy. Tym samym procedura…
Analizy |
4 sierpnia pod zarzutem ukrywania dochodów został aresztowany jeden z czołowych białoruskich obrońców praw człowieka Aleś Bialacki. Białoruskie organy kontroli finansowej zarzuty oparły na danych z należącego do niego konta w jednym z…