1 - 1 z 1
Analizy | | Justyna Gotkowska
Oficjalnie krytykując Białoruś za nieprzestrzeganie standardów demokratycznych, RFN jednocześnie intensyfikuje kontakty gospodarcze i polityczne dla ugruntowania swojej pozycji gospodarczej na Białorusi.