21 - 30 z 3747
Analizy | | Kamil Kłysiński
21 lipca Alaksandr Łukaszenka podpisał nowelizację kodeksu postępowania karnego umożliwiającą przeprowadzanie zaocznych procesów i wydawanie wyroków skazujących na osoby przebywające poza granicami Białorusi i uchylające się od…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski, Sławomir Matuszak
Późnym wieczorem 26 lipca siły ukraińskie przeprowadziły ponowny atak rakietowy na most Antonowski koło Chersonia (poprzednie miały miejsce 19 i 20 lipca), będący główną przeprawą u ujścia Dniepru. Most wyłączono z ruchu, a okupanci…
Analizy | | Adam Michalski, Krzysztof Nieczypor, Iwona Wiśniewska
22 lipca w Stambule, po serii negocjacji przeprowadzonych z inicjatywy Turcji i przy udziale ONZ, Ukraina i Rosja uzgodniły warunki stworzenia bezpiecznego korytarza dla transportu zbóż, żywności oraz nawozów z trzech ukraińskich portów na…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
22 lipca Unia Europejska wprowadziła siódmy pakiet sankcji. Bruksela zakazała zakupu, importu oraz transferu złota i biżuterii z Rosji. Dotyczy to również kruszcu wywożonego przez kraje trzecie. Ponadto rozszerzona została lista towarów i…
Analizy | | Krzysztof Nieczypor, Tadeusz Iwański, Sławomir Matuszak
W ostatnich tygodniach sytuacja na froncie wojny Rosji z Ukrainą nie zmienia się znacząco. Wojska agresora kontynuują ostrzał obszarów przygranicznych obwodów czernihowskiego, sumskiego i charkowskiego. Ostrzeliwują również tereny na…
Analizy | | Marek Menkiszak
21 lipca Gazprom w ograniczonym stopniu przywrócił dostawy gazu do odbiorców europejskich gazociągiem Nord Stream 1 (NS1). W pierwszej dobie po zakończeniu trwającej od 11 lipca planowej przerwy remontowej przesył wyniósł ok. 64 mln m3 (…
Analizy | | Łukasz Kobeszko, Marta Szpala
19 lipca odbyła się w Brukseli międzyrządowa konferencja otwierająca negocjacje akcesyjne Macedonii Północnej z UE. Bułgaria, która od 2020 r. blokowała ich rozpoczęcie, wycofała swój sprzeciw. Zaproponowany przez Francję (sprawującą w…
Analizy | | Krzysztof Nieczypor, Jadwiga Rogoża, Sławomir Matuszak
Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał i próby przejęcia kontroli nad przygranicznymi obszarami obwodów czernihowskiego (Mykołajiwka), sumskiego (m.in. Esmań, Zarućke, Pawliwka, Wolfyne, Jastrubyne, Żurawka) i charkowskiego (Charków i…
Analizy | | Agata Łoskot-Strachota
20 lipca Komisja Europejska opublikowała komunikat Save Gas for Safe Winter, w którym proponuje liczne posunięcia i nowy instrument prawny mający umożliwić zmniejszenie zużycia gazu w Europie zarówno przed najbliższym sezonem grzewczym,…
Analizy | | Jakub Jakóbowski
Od początku lipca br. w ChRL narasta problem bojkotów kredytobiorców, polegających na groźbach odmowy spłat kredytów hipotecznych związanych z nieukończonymi, przedłużającymi się projektami deweloperskimi. Zgodnie ze stanem na 15 lipca…