491 - 500 z 509
Komentarze OSW | | Marta Zawilska-Florczuk
Najpopularniejsze i największe dotąd partie – CDU i SPD – tracą zaufanie i poparcie wyborców, natomiast ugrupowania kojarzone z ruchami protestu zyskują na znaczeniu. Niemiecka scena polityczna ulega coraz większej fragmentaryzacji ze…
Komentarze OSW | | Agata Łoskot-Strachota
Since 2010 we have observed a new quality in EU energy policy. It is related to the European Commission’s more or less direct engagement in the bilateral gas relations of a part of the new member states – Poland, Bulgaria and Lithuania –…
Komentarze OSW | | Paweł Siarkiewicz
Wstępując do OECD w 2010 roku i przyjmując euro na początku 2011 roku Estonia stała się liderem procesów integracyjnych wśród państw bałtyckich. Wprowadzenie europejskiej waluty umocniło międzynarodowy wizerunek Tallina i zwiększyło…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Trudności w wypełnianiu zobowiązań wobec Funduszu odzwierciedlają szerszy problem z przeprowadzaniem reform na Ukrainie. Część zmian, które nie naruszają interesów poszczególnych grup wpływu udaje się przeprowadzić łatwo. Jednak bardzo…
Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński
Od początku tego roku nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu białoruskich finansów. Drastyczny spadek rezerw walutowych oraz niedobory waluty zagranicznej na rynku w coraz większym stopniu zagrażają stabilności białoruskiej gospodarki. Na…
Komentarze OSW | | Wojciech Górecki
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy sytuacja na rosyjskim Kaukazie Północnym uległa dalszemu poważnemu zaostrzeniu. Do zamachów i zbrojnych potyczek dochodzi codziennie, a obszar objęty i zagrożony destabilizacją stale się powiększa.…
Komentarze OSW | | Szymon Ananicz
Pomiędzy państwami członkowskimi zarysowały się istotne różnice zdań. O ile państwa z południa UE opowiadają się za wzmocnieniem polityki UE wobec Afryki Północnej, nawet kosztem zaangażowania w Europie Wschodniej i Kaukazie Południowym,…
Komentarze OSW | | Marta Szpala
W 2011 roku Chorwacja weszła w ostatnią fazę negocjacji akcesyjnych z UE. Zarazem na listopad–grudzień br. zaplanowano przeprowadzenie wyborów parlamentarnych, które w związku ze spadającym poparciem społecznym dla rządu najprawdopodobniej…
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
W ostatnich miesiącach na Ukrainie nastąpiło zaostrzenie działań wymierzonych w przywódców opozycji, przede wszystkim w byłą premier Julię Tymoszenko oraz byłego szefa MSW Jurija Łucenkę. Obojgu postawiono zarzuty nadużycia władzy podczas…
Komentarze OSW | | Anna Kwiatkowska
W alarmujących ekspertyzach niemieccy analitycy przewidują gwałtowne kurczenie się zasobów ropy, skokowy wzrost cen, a w dalszej konsekwencji zmiany w systemach gospodarczych i politycznych krajów skazanych na jej import. Zaniepokojenie…