461 - 470 z 551
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz
Wbrew obawom wyzwolonym przez kryzys polityczny na Ukrainie, scenariusz masowej migracji ludności należy uznać za mało prawdopodobny.
Komentarze OSW | | Arkadiusz Sarna
W ostatnich latach ukraińskie rolnictwo odnotowuje coraz lepsze wyniki. Rolnictwo to jedyny dział gospodarki kraju, który opierał się recesji.
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
Mimo szwedzkich debat nt. polityki bezpieczeństwa zbliżone stanowiska obu największych partii powodują, że oczekiwać należy raczej kontynuacji obecnej polityki.
Komentarze OSW | | Wojciech Konończuk, Tadeusz A Olszański
Rozbudzone przez Majdan oczekiwania zmian znaczącej części społeczeństwa nie wygasną i będą ważnym elementem zbliżającej się kampanii wyborczej.
Komentarze OSW | | Kamil Frymark, Marta Zawilska-Florczuk
Obecny kryzys zaufania jest najpoważniejszy od czasu niemieckiego sprzeciwu w RB ONZ wobec interwencji USA w Iraku w 2003 roku.
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Negocjacje nad unią bankową potwierdziły, że Niemcy wyrosły na niekwestionowanego lidera UE. Głos Francji w debacie był bardzo słabo słyszalny.
Komentarze OSW | | Agata Łoskot-Strachota
Problemy z cenami energii stają się jednym z kluczowych czynników intensyfikujących debatę dotyczącą całokształtu unijnej polityki energetycznej.
Komentarze OSW | | Szymon Kardaś
Zmiany, choć motywowane głównie interesami konkurentów Gazpromu, są także w pewnym stopniu odpowiedzią na procesy zachodzące na regionalnych rynkach.
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz
Pomimo sukcesu gospodarczego, coraz wyraźniej rysuje się ryzyko płynące z nierozwiązanych problemów oraz niedokończonych reform.
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk
W ostatnich miesiącach Bułgaria, Czechy, Słowacja i Węgry podjęły decyzje rzutujące na kształt ich lotnictwa wojskowego w perspektywie kolejnej dekady.