461 - 470 z 600
Komentarze OSW | | Witold Rodkiewicz, Szymon Kardaś
Podejmując próby sabotowania porozumienia nuklearnego Moskwa naraziłaby się zarówno Teheranowi, jak i Waszyngtonowi.
Komentarze OSW | | Tomasz Bakunowicz
Białoruska opozycja znajduje się w stanie najgłębszego kryzysu od objęcia w 1994 roku władzy przez Alaksandra Łukaszenkę.
Komentarze OSW | | Jakub Groszkowski
Od początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego lewicowy rząd Słowacji zajmuje niejednoznaczne stanowisko wobec Rosji.
Komentarze OSW | | Tomasz Piechal
Głównym celem władz DRL i ŁRL pozostaje utrzymywanie i rozwijanie potencjału militarnego, w efekcie życie tzw. republik podporządkowane jest celom wojskowym.
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański
Sięgający niemal 18% spadek PKB w pierwszych trzech miesiącach br. potwierdził, że ukraińska gospodarka znalazła się w zapaści.
Komentarze OSW | | Tomasz Piechal
Charków miał być jednym z ognisk separatyzmu na Ukrainie. Póki co w regionie utrzymuje się spokój, jednak sytuacja może się szybko zdestabilizować.
Komentarze OSW | | Maria Domańska
Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji miały szczególny charakter ze względu na specyficzny kontekst międzynarodowy i wewnątrzrosyjski, jaki im towarzyszył.
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz, Piotr Żochowski
Na Ukrainie nie ma jednej strategii walki z korupcją, ale wiele sprzecznych ze sobą koncepcji i działań.
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
Kluczowa dla bezpieczeństwa państw bałtyckich jest nie tyle zachodnia, ile rosyjska percepcja wzmacniania obecności NATO.
Komentarze OSW | | Kamil Całus
Specyficzny system władzy w Mołdawii, zdominowany przez dwóch oligarchów kontrolujących dwie główne partie jest bardzo trudny do zmiany.