1 - 10 z 209
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
W związku z zaognieniem kryzysu migracyjnego Sejm Litwy na wniosek rządu i przy poparciu prezydenta Gitanasa Nausėdy przyjął 9 listopada uchwałę o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w liczącym 679 km pasie granicznym z Białorusią. Spośród…
Analizy | | Piotr Szymański
29 października Siły Zbrojne Łotwy otrzymały pierwsze cztery kołowe transportery opancerzone fińskiej Patrii (Patria 6x6). To realizacja łotewsko-fińskich porozumień z sierpnia 2021 r. dotyczących współpracy w zakresie produkcji i…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
W wyborach samorządowych w Estonii 17 października największe poparcie w skali kraju uzyskała Partia Centrum (24,4%), która zwyciężyła wyraźnie w Tallinnie, ale utraciła tam zdolność do samodzielnych rządów. W głosowaniu bezpośrednim…
Analizy | | Piotr Szymański
6 października estońska agencja uzbrojenia (Centrum Inwestycji Obronnych) poinformowała o wyborze pocisków Blue Spear 5G SSM o zasięgu 290 km dla tworzonej lądowej rakietowej jednostki obrony wybrzeża. Dostarczy je izraelsko-singapurskie…
Analizy | | Piotr Szymański
9 września fińskie Ministerstwo Obrony opublikowało nową rządową strategię obronną, której horyzontem czasowym jest rok 2030. Dokument zawiera analizę środowiska bezpieczeństwa kraju, plan rozwoju sił zbrojnych i wskazuje główne kierunki…
Analizy | | Piotr Szymański
13 września w Norwegii odbyły się wybory parlamentarne, w których większość zdobyła centrolewica. Oznacza to koniec rządów centroprawicy pod przywództwem Konserwatystów (Høyre) premier Erny Solberg (2013–2021). Zwycięską…
Analizy | | Piotr Szymański
Pod koniec czerwca szef Dowództwa Operacji Specjalnych USA (USSOCOM) gen. Richard Clarke w towarzystwie szefa Dowództwa Operacji Specjalnych USA w Europie (SOCEUR) gen. Davida Tabora odwiedził Litwę, Łotwę i Estonię. Rozmowy dotyczyły m.in…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Piotr Żochowski
Litewska Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT) odnotowała w bieżącym roku znaczny napływ nielegalnych migrantów z terytorium Białorusi. W ciągu ponad pięciu miesięcy na Litwę próbowało się stamtąd przedostać 387 osób. Większość z nich to…
Analizy | | Agata Łoskot-Strachota, Piotr Szymański
31 maja duńska Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności (Miljø- og Fødevareklagenævnet) unieważniła zgodę środowiskową na budowę lądowej części Balitc Pipe w Danii wydaną przez Agencję ds. Ochrony Środowiska 12 lipca 2019 r. Decyzja ta…
Analizy | | Michał Kędzierski
12 kwietnia, po czterech miesiącach testów, do użytku oddano NordLink – interkonektor między systemami elektroenergetycznymi Niemiec i Norwegii. Jest to linia przesyłowa prądu stałego o długości 623 km między miejscowościami Wilster (RFN)…