1 - 4 z 4
Analizy | | Rafał Bajczuk

Według Berlina koordynacja zakupów gazu kłóci się z ideą zliberalizowanego europejskiego rynku. 

Punkt widzenia | | Justyna Gotkowska

Skłonność Berlina do stawiania na dialog i kompromis w polityce bezpieczeństwa może stanowić coraz większe wyzwanie dla utrzymania spójności NATO.

Analizy | | Konrad Popławski

Kanclerz Merkel musi skłonić Grecję do współpracy z UE, jednocześnie obiecując Atenom jak najmniej ustępstw, które wywołałyby niezadowolenie w Niemczech.

Analizy | | Artur Ciechanowicz

Informacje o zamachu w Paryżu przyczyniają się do wzrostu poczucia zagrożenia wśród Niemców, co zaostrza polityczne i społeczne napięcia.