1 - 10 z 22
Prace OSW | | Tadeusz A Olszański

24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR proklamowała niepodległość, a 1 grudnia naród ratyfikował ją w referendum. Pokojowy sposób powstania, posiadanie niekwestionowanego terytorium oraz uformowanej administracji cywilnej…

Komentarze OSW | | Krzysztof Strachota

Obywatele Turcji opowiedzieli się za przyjęciem poprawek do konstytucji, w efekcie których dojdzie do radykalnego wzmocnienia władzy prezydenta kraju.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Sytuację polityczną na Ukrainie określa przede wszystkim trwająca wojna, a patowa sytuacja na froncie budzi rosnące zniecierpliwienie społeczeństwa.

Analizy | | Rafał Bajczuk

13 kwietnia Niemiecka Agencja Sieci rozstrzygnęła pierwszy w historii kraju przetarg na wsparcie produkcji energii z morskich farm wiatrowych.

Analizy | | Wojciech Górecki, Jan Strzelecki

20 kwietnia rosyjski Sąd Najwyższy podjął decyzję o delegalizacji rosyjskiej wspólnoty świadków Jehowy i konfiskacie mienia tego związku wyznaniowego. 

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Federacja Rosyjska zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji dotyczącej dochodzenia w sprawie ataku chemicznego w Chan-Szejchun.

Analizy | | Marta Jaroszewicz

Rada UE zatwierdziła rezolucję Parlamentu Europejskiego o wpisaniu Ukrainy na listę państw, których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni w strefie Schengen.

Analizy | | Agata Łoskot-Strachota, Szymon Kardaś, Rafał Bajczuk

Spółka Nord Stream 2 AG, której jedynym udziałowcem jest Gazprom, podpisała porozumienia dotyczące finansowania projektu budowy gazociągu Nord Stream 2.

Komentarze OSW | | Józef Lang

O ile masowa presja migracyjna z Azji Centralnej na UE jest mało prawdopodobna, o tyle należy liczyć się ze zwiększaniem liczby migrantów do UE z tego kierunku.

Analizy | | Mateusz Chudziak

W Turcji odbyło się referendum w sprawie przeprowadzenia reformy konstytucyjnej, która przekształci system polityczny z parlamentarnego w prezydencki.