1 - 5 z 5
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Trudna sytuacja gospodarczo-polityczna, w której obecnie znajduje się Azerbejdżan, będzie sprzyjać narastaniu wewnętrznych napięć politycznych.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Decyzja Astany uwalniająca kurs waluty narodowej jest spóźnioną, dramatyczną próbą ratowania gospodarki.
Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz
Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Biszkek liczy, że akcesja do EUG ułatwi życie kirgiskim migrantom zarobkowym w Rosji i Kazachstanie.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota
Przesuwanie znaków demarkacyjnych jest jednym z elementów narastającej presji rosyjskiej.