1 - 3 z 3
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Trudna sytuacja gospodarczo-polityczna, w której obecnie znajduje się Azerbejdżan, będzie sprzyjać narastaniu wewnętrznych napięć politycznych.
Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz
Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota
Przesuwanie znaków demarkacyjnych jest jednym z elementów narastającej presji rosyjskiej.