1 - 10 z 22
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
Niemcy chcą mieć większy wpływ na konsolidację przemysłu zbrojeniowego w skali europejskiej.
Analizy | | Justyna Gotkowska
Decyzja o wycofaniu baterii rakiet z granicy turecko-syryjskiej miała nie tylko wymiar wojskowy, ale również polityczny.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Trudna sytuacja gospodarczo-polityczna, w której obecnie znajduje się Azerbejdżan, będzie sprzyjać narastaniu wewnętrznych napięć politycznych.
Analizy | | Tomasz Bakunowicz
Władze białoruskie liczą, że zbliżając się do Zachodu, uda im się zwiększyć własne pole manewru i wzmocnić pozycję wobec Rosji.
Analizy | | Katarzyna Chawryło
Wątpliwe jest jednak, by usunięcie Władimira Jakunina zwiastowało rewolucję kadrową na szczytach władzy w Rosji.
Analizy | | Maria Domańska
Tegoroczna dewaluacja rubla uwidoczniła wysoką wrażliwość rosyjskiej gospodarki na wahania światowej koniunktury.
Analizy | | Marta Szpala, Marta Jaroszewicz
Biorąc pod uwagę ciągle zwiększającą się skalę migracji, należy się spodziewać dalszej eskalacji kryzysu, nie tylko w Macedonii, ale także w Serbii.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Decyzja Astany uwalniająca kurs waluty narodowej jest spóźnioną, dramatyczną próbą ratowania gospodarki.
Analizy | | Jakub Jakóbowski
Podstawowym wyzwaniem dla chińskiego kierownictwa jest obecnie odzyskanie zaufania inwestorów i pokazanie, że jest ono w stanie sprostać wyzwaniom.
Punkt widzenia | | Maciej Falkowski
Zmiana władzy na Kremlu będzie równoznaczna z upadkiem reżimu Kadyrowa oraz reaktywacją haseł niepodległościowych w Czeczenii.