1 - 3 z 3
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk
Postępującą profesjonalizację Sił Zbrojnych FR należy traktować jako przejaw świadomego dążenia, wymuszonego w pierwszym rzędzie ogólnoświatowymi trendami. Rosja byłaby w stanie utrzymać armię o deklarowanej liczebności 1 mln…
Komentarze OSW | | Jadwiga Rogoża
Obecnie Internet stanowi narzędzie pracy, informacji i rozrywki dla 40% Rosjan – najbardziej wykształconej, zamożnej i aktywnej części społeczeństwa. Upowszechnienie Internetu spowodowało znaczące konsekwencje polityczno-społeczne.…
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Z punktu widzenia krajów aspirujących do strefy euro wprowadzenie paktu oznacza rozszerzenie zakresu warunków, które należy spełnić, aby znaleźć się w unii walutowej. W przyszłości posiadanie wspólnej waluty będzie oznaczać…