1 - 1 z 1
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Z punktu widzenia krajów aspirujących do strefy euro wprowadzenie paktu oznacza rozszerzenie zakresu warunków, które należy spełnić, aby znaleźć się w unii walutowej. W przyszłości posiadanie wspólnej waluty będzie oznaczać konieczność…