1 - 10 z 18
Analizy | | Justyna Gotkowska

Decyzja o wycofaniu baterii rakiet z granicy turecko-syryjskiej miała nie tylko wymiar wojskowy, ale również polityczny.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Trudna sytuacja gospodarczo-polityczna, w której obecnie znajduje się Azerbejdżan, będzie sprzyjać narastaniu wewnętrznych napięć politycznych.

Analizy | | Tomasz Bakunowicz

Władze białoruskie liczą, że zbliżając się do Zachodu, uda im się zwiększyć własne pole manewru i wzmocnić pozycję wobec Rosji.

Analizy | | Katarzyna Chawryło

Wątpliwe jest jednak, by usunięcie Władimira Jakunina zwiastowało rewolucję kadrową na szczytach władzy w Rosji.

Analizy | | Maria Domańska

Tegoroczna dewaluacja rubla uwidoczniła wysoką wrażliwość rosyjskiej gospodarki na wahania światowej koniunktury.

Analizy | | Marta Szpala, Marta Jaroszewicz

Biorąc pod uwagę ciągle zwiększającą się skalę migracji, należy się spodziewać dalszej eskalacji kryzysu, nie tylko w Macedonii, ale także w Serbii.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Decyzja Astany uwalniająca kurs waluty narodowej jest spóźnioną, dramatyczną próbą ratowania gospodarki.

Analizy | | Jakub Jakóbowski

Podstawowym wyzwaniem dla chińskiego kierownictwa jest obecnie odzyskanie zaufania inwestorów i pokazanie, że jest ono w stanie sprostać wyzwaniom.

Punkt widzenia | | Maciej Falkowski

Zmiana władzy na Kremlu będzie równoznaczna z upadkiem reżimu Kadyrowa oraz reaktywacją haseł niepodległościowych w Czeczenii.

Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz

Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.