1 - 1 z 1
Analizy | | Rafał Bajczuk

Niemcy podkreślają, że głęboka integracja rynków i wspólne zarządzanie rezerwami mocy zwielokrotni korzyści dla wszystkich państw członkowskich.