1 - 3 z 3
Analizy | | Konrad Popławski

18 października kanclerz Angela Merkel przedstawiła w Bundestagu główne elementy koncepcji ustabilizowania strefy euro. Kanclerz uznała, że najważniejszymi przyczynami kryzysu są błędy konstrukcyjne strefy euro, nadmierny wzrost…

Analizy | | Anna Kwiatkowska, Konrad Popławski
4 października komisarz ds. energii UE Günther Oettinger ostrzegł przed nadmiernymi kosztami ochrony klimatu, które prowadzą do deindustrializacji i w konsekwencji drastycznego spadku udziału przemysłu w tworzeniu wartości dodanej w…
Analizy | | Kamil Frymark

1 października zarząd Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) wskazał kandydata partii do walki o fotel kanclerza w wyborach parlamentarnych planowanych na wrzesień 2013 roku. Peer Steinbrück jest jednym z liderów SPD i byłym…