1 - 10 z 186
Analizy | | Wojciech Konończuk
25 grudnia na Kremlu odbyło się spotkanie prezydentów Rosji i Białorusi, którego celem było uregulowanie kwestii spornych, w szczególności związanych z dalszą integracją obu państw i warunkami dostaw ropy naftowej. Czterogodzinne…
Analizy | | Kamil Frymark, Konrad Popławski
19 grudnia rząd RFN przyjął projekty dwóch ustaw dotyczących ułatwień w podejmowaniu pracy w RFN przez obcokrajowców spoza UE. Ustawy mają zostać przyjęte przez Bundestag w pierwszym kwartale 2019 roku, a obowiązywać mają od 1 stycznia…
Analizy | | Marta Szpala
14 grudnia kosowski parlament zdecydowaną większością głosów przyjął poprawki do trzech ustaw, które umożliwią transformację Kosowskich Sił Bezpieczeństwa (KSF) w siły zbrojne. Posiedzenie parlamentu zostało zbojkotowane przez posłów…
Analizy | | Mateusz Chudziak, Mariusz Marszewski
Od początku grudnia trwa wzmożona aktywność militarna Turcji w północnym Iraku, której celem jest likwidacja Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawanej za organizację terrorystyczną przez UE i USA. Prowadzone są bombardowania na…
Analizy | | Szymon Kardaś
15 grudnia przypłynął do obwodu kaliningradzkiego pływający terminal LNG „Marszałek Wasilewski”. Jego moc regazyfikacyjna wynosi 2,3 mln ton (ok. 3,1 mld m3). Koszt budowy wyniósł 295 mln USD (bez podatku VAT). Jednostkę wyprodukowano w…
Analizy | | Sławomir Matuszak
18 grudnia Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła nowy program wsparcia dla Ukrainy (Stand By Agreement – SBA) o wartości 3,9 mld USD na okres 14 miesięcy. Jednocześnie Fundusz skasował dotychczasowy program EFF…
Analizy | | Konrad Popławski
19 grudnia niemiecki rząd zmienił rozporządzenie do ustawy o stosunkach gospodarczych z zagranicą, które zwiększy możliwość wetowania przejęć niemieckich firm przez inwestorów spoza UE. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku nabywania…
Analizy | | Krzysztof Dębiec
13 grudnia Parlament Europejski (PE) zdecydowaną większością głosów (za 434, przeciw 64, wstrzymało się 47) przyjął rezolucję, w której stwierdził, że premier Czech Andrej Babiš łamie unijne regulacje dotyczące konfliktu interesów. W…
Analizy | | Łukasz Frynia
12 grudnia rządzący na Węgrzech Fidesz przegłosował kontrowersyjną ustawę modyfikującą kodeks pracy. Zwiększa ona dopuszczalną liczbę nadgodzin w roku z 250 do 400 oraz wydłuża czas, w jakim pracodawca musi rozliczyć nadgodziny z jednego…
Analizy | | Kamil Kłysiński, Marek Menkiszak, Jan Strzelecki
13 grudnia podczas posiedzenia w Brześciu połączonej Rady Ministrów Państwa Związkowego Rosji i Białorusi premier Rosji Dmitrij Miedwiediew publicznie przedstawił dwa scenariusze dalszej integracji obu państw. Pierwszy wariant polegałby na…