1 - 7 z 7
Analizy | | Kamil Kłysiński, Tadeusz Iwański, Kamil Całus

24 listopada br. odbędzie się w Brukseli piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego. Trwający od 2009 roku program postrzegany jest dziś inaczej przez Białoruś, Ukrainę i Mołdawię.

Analizy | | Tadeusz Iwański, Kamil Kłysiński

W dniach 20–21 lipca prezydent Alaksandr Łukaszenka złożył oficjalną wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Petrem Poroszenką.

Analizy | | Kamil Kłysiński

25 marca na Białorusi odbyły się demonstracje w związku z dorocznymi obchodami Dnia Wolności.

Analizy | | Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski

Alaksandr Łukaszenka poinformował o zatrzymaniu przez białoruskie organy ścigania grupy kilkudziesięciu osób, przygotowujących zbrojną prowokację.

Analizy | | Kamil Kłysiński

5 marca w Brześciu około tysiąca osób demonstrowało przeciwko prezydenckiemu dekretowi „o przeciwdziałaniu społecznemu pasożytnictwu”.

Analizy | | Wojciech Górecki

7 lutego weszło w życie postanowienie szefa rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa o ponownym ustanowieniu wzdłuż granicy z Białorusią strefy przygranicznej.

Analizy | | Kamil Kłysiński

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zbojkotował szczyt przywódców państw wchodzących w skład EaUG oraz OUBZ zorganizowany 26 grudnia w Petersburgu.