1 - 10 z 36
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Dewaluacja manata pomoże w zbilansowaniu budżetu państwa, który w prawie 60% zależny jest od transferów z funduszu naftowego SOFAZ.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Decyzja o realizacji TAPI przez Turkmenistan jest efektem klęski polityki dywersyfikacji eksportu gazu z tego kraju.

Analizy | | Maciej Falkowski

Zmiana konstytucji poprzez, prawdopodobnie sfałszowane referendum, konserwuje oligarchiczny system polityczny w Armenii.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Operacja służy zademonstrowaniu determinacji władz do tłumienia wszelkich przejawów opozycji i wpisuje się w zaostrzający się autorytarny trend.

Analizy | | Józef Lang

Pomimo ograniczenia zaangażowania w regionie, USA kontynuuje wspieranie i wzmacnianie podmiotowości państw Azji Centralnej. 

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

17–24 października przeprowadzona została czystka w Ministerstwie Bezpieczeństwa Narodowego Azerbejdżanu.

Analizy | | Maciej Falkowski

W ostatnich dniach października rząd podjął bądź zainspirował szereg działań wymierzonych w największą gruzińską partię opozycyjną.

Analizy | | Józef Lang

Sukcesy talibów w północny Afganistanie spowodowały nerwowe reakcje w państwach Azji Centralnej.

Analizy | | Józef Lang

Wszystkie partie, które dostały się do parlamentu, są prorosyjskie i zgadzają się z polityką prezydenta Atambajewa.

Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło

W Rosji maleje liczba imigrantów z Azji Centralnej, od lat stanowiących większość wśród pracujących tam gastarbeiterów.