1 - 9 z 9
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Dewaluacja manata pomoże w zbilansowaniu budżetu państwa, który w prawie 60% zależny jest od transferów z funduszu naftowego SOFAZ.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Operacja służy zademonstrowaniu determinacji władz do tłumienia wszelkich przejawów opozycji i wpisuje się w zaostrzający się autorytarny trend.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
17–24 października przeprowadzona została czystka w Ministerstwie Bezpieczeństwa Narodowego Azerbejdżanu.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
10 września Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję ostro krytykującą Azerbejdżan za naruszanie praw człowieka i wzywającą władze w Baku do uwolnienia więźniów politycznych.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Trudna sytuacja gospodarczo-polityczna, w której obecnie znajduje się Azerbejdżan, będzie sprzyjać narastaniu wewnętrznych napięć politycznych.
Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz
Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota
Przesuwanie znaków demarkacyjnych jest jednym z elementów narastającej presji rosyjskiej.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
5 czerwca biuro koordynatora projektów OBWE w Baku otrzymało notę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu, w której strona azerbejdżańska domaga się – bez podania przyczyn – zawieszenia jego działalności w ciągu miesiąca. Nie jest…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Spadek cen ropy naftowej w ostatnich miesiącach jest poważnym wyzwaniem dla władz Azerbejdżanu.