1 - 2 z 2
Raport OSW | | Maciej Falkowski, Józef Lang
Obecnie na terytorium Syrii, a w mniejszym stopniu również Iraku, walczy kilka tysięcy wychodźców z państw postsowieckich.
Raport OSW |
Kryzys na rosyjskim rynku finansowym obnażył skalę narastających od kilku lat problemów gospodarczych Rosji.