1 - 4 z 4
Raport OSW | | Maciej Falkowski, Józef Lang
Obecnie na terytorium Syrii, a w mniejszym stopniu również Iraku, walczy kilka tysięcy wychodźców z państw postsowieckich.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
W rządzie córka prezydenta będzie odpowiedzialna za sprawy społeczne, co jest kluczowe w kontekście rozszerzającego się potencjału dla protestów na tle ekonomicznym.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
10 września Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję ostro krytykującą Azerbejdżan za naruszanie praw człowieka i wzywającą władze w Baku do uwolnienia więźniów politycznych.
Analizy | | Józef Lang
4 września w okolicach Duszanbe doszło do serii ataków na posterunki milicji, o których zorganizowanie MSW oskarżyło wiceministra obrony.