1 - 2 z 2
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło
W Rosji maleje liczba imigrantów z Azji Centralnej, od lat stanowiących większość wśród pracujących tam gastarbeiterów.
Raport OSW | | Maciej Falkowski, Józef Lang
Obecnie na terytorium Syrii, a w mniejszym stopniu również Iraku, walczy kilka tysięcy wychodźców z państw postsowieckich.