1 - 10 z 32
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Spadkowi popularności Angeli Merkel towarzyszy rosnąca krytyka niemieckiej kanclerz ze strony jej obozu politycznego.
Analizy | | Rafał Sadowski
20 września z inicjatywy organizacji samorządu Tatarów, rozpoczęła się po stronie Ukrainy kontynentalnej blokada punktów kontroli przejazdu z Krymem.
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Rumunia coraz częściej jest stawiana przez Komisję Europejską jako przykład bezkompromisowej i konsekwentnej walki z korupcją.
Analizy | | Witold Rodkiewicz
Nadrzędnym celem Kremla jest wykorzystanie kryzysu wywołanego wojną domową w Syrii dla przełamania ograniczonej izolacji ze strony Zachodu.
Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Tadeusz Iwański
Konflikt z Rosją odciągnął uwagę Kijowa od pogarszającej się sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionach niezagrożonych bezpośrednią agresją rosyjską.
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło, Maria Domańska
Sytuacja trzeciego sektora w Rosji – niezależnych od państwa struktur społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie się pogarsza.
Analizy | | Konrad Popławski
Firma przyznała się do zarzutów, grozi jej kara w wysokości 18 mld dolarów, co jest równe jej rocznemu zyskowi.
Analizy | | Konrad Popławski
Niepokój niemieckich polityków budzą przewidywane koszty utrzymania migrantów i ich integracji na rynku pracy.
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Rządy państw bałtyckich wobec narastającego problemu uchodźców zadeklarowały początkowo dobrowolne ich przyjęcie.
Analizy | | Mateusz Gniazdowski
Państwa głosowały przeciwko decyzji Rady Europejskiej bez szans na zbudowanie mniejszości blokującej.