1 - 2 z 2
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Decyzja Astany uwalniająca kurs waluty narodowej jest spóźnioną, dramatyczną próbą ratowania gospodarki.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Biszkek liczy, że akcesja do EUG ułatwi życie kirgiskim migrantom zarobkowym w Rosji i Kazachstanie.